PAJOR PAWEŁ -Oddział Żarów 0335
MOJA HODOWLA GOŁĘBI POCZTOWYCH

Koronacja...

SEZON 2016SEZON 20151. SEZON 2013
2. SEZON 2012
3. SEZON 2011
4. SEZON 2010