PAJOR PAWEŁ -Oddział Żarów 0335
MOJA HODOWLA GOŁĘBI POCZTOWYCH

Zagrożenia ze strony szkodników zbożowych i magazynowych

Zagrożenie ze strony szkodników zbożowych i magazynowych.

 

Wielu hodowców pisze o częstym występowaniu różnych szkodników zbożowych atakujących przechowywane ziarno w skrzyniach w gołębniku.


Większość tych hodowców którzy zauważyli w ziarnie wiele otwórów po szkodnikach nie dostrzega niebezpieczeństwa z tego faktu wynikającego dla zdrowia karmionych gołębi takim zbożem lub mieszankami.

Znamy wszyscy plagę stonki z lat 60-tych i 70-tych,która szybko rozpowszechniła się po terenie Polski,podobnie z szkodnikami zbożowymi i magazynowymi.

W ostatnich latach temperatura łagodnych wiosen i gorących lat spowodowało alarmujące rozpowszechnienie się różnych szkodników,które w wielu przypadkach zostały przytransportowane dzięki otwarciu granic do Polski.

Dużym zagrożeniem mało znanym hodowcom i lekceważonym jest rozpowszechnienie się 5 różnych gatunków pospolitych szkodników znanych pospolicie jako moty.

Na zdjęciu powyżej widzimy pospolicie występujący w Polsce szkodnik znany jako Skośnik zbożowiaczek.

Oprócz tego szkodnika ziarno lubią atakować inne moty i mole między innymi :

1 – Mklik mączniak                   
2 – Mól ziarniak.
3 – Mkilik próchniaczek
4 – Mklik rodzynkowiec.

Te gatunki szkodników znoszą wiele jajek od 100sztuk np. Mól ziarniak i 400 do 600 szt. inne szkodniki wymienione powyżej.

Samice pozostawiają specjalny zapach na ziarnie ,aby wyklute z jajek larwy łatwo znalazły drogę do pokarmu jakim będzie ziarno.Właściwymi szkodnikami są larwy każdego gatunku nie dorosłe osobniki.Dorosła mota nie uszkodzi ziarna jedynie młode larwy wyklute w ziarnie.

Każdy produkt który jest bogaty w białko jest idealnym pożywieniem dla larw szkodników.Zaatakowane ziarno przez larwy zostanie całkowicie pozbawione białka ,ale w szczególności zostaną wyjedzone kiełki ziaren ,które przyspieszają rozwój larwy do dorosłego osobnika.

Ziarno pozbawione kiełków i białka jest ziarnem bezwartościowym ponieważ kiełki zawierają życiowo ważne składniki jakimi są enzymy,hormony i witaminy.

Ziarno bez tych składników w krótkim czasie doprowadza do zubożenia organizm gołębia w życiowo ważne składniki odżywcze, co powoduje słaby rozwój młodych w gnieździe oraz słabą regenerację po locie.

 

Na zdjęciu drugim widzimy typowy przykład mola ziarniaka często niszczącego ziarno w gołębniku.

 
 

Zapewne wielu hodowców ,którzy przechowują ziarno w większej ilości w różnych skrzyniach zauważyło przy pobieraniu puszką resztek ziarna ze skrzyni ,że to ziarno na dnie skrzyni jest niekiedy poklejone w większe kule.

Dzieje się tak ponieważ larwy gąsienicowe pozostawiają na ziarnie mikroskopijne nici podobne do tych z których spleciona jest pajęczyna.To powoduje połączenia ziaren w różnej wielkości kule.

Te suche nitki gdy przy karmieniu przez rodziców dostaną się do układu oddechowego powodują niebezpieczne zagrożenia życia kilku dniowych młodych.

Mota jako osobnik dorosły jest smakołykiem dla naszych gołębi i jest przez nie chętnie zjadana.

Gdy mamy do czynienia z łagodną wiosną lub posiadamy ciepły gołębnik na poddaszu lub jest ogrzewany z powodu zimowego lęgu ,powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę na możliwość mot w pomieszczenia na ziarno.

Wystarczy tylko jedna mota w pomieszczeniu takim i szkody są wysokie na jakości ziarna co wielu hodowców wogóle niedostrzega,ale widzi mizerne wyniki swoich wdowców.Jedna mota od 4 do 6 tygodniu potrafi dokładnie całe złożone ziarno zainfekować,jeżeli wcześniej jak 4 tygodnie zauważymy larwy na ziarnie, wtedy należy sprzedawcę posądzać o szkody.

Dzieje się tak dosyć często ponieważ sprzedawcy w większości sprowadzają duże ilości mieszanek z powodu drogiego transportu z dużych odległości.Zle przechowywane jest idealnym miejscem pożywienia wielu szkodników między innymi również szkodnikami magazynowymi.Ale o tych szkodnikach później.

Często nieświadomie larwy szkodników są przynoszone przez samych hodowców z kuchni są to szkodniki takie jak Mklik rodzynkowiec i Mklik mączniak.Na zdjęciu powyżej 3 widzimy mola rodzynkowca i na zdjęciu poniżej typowego mola mączniaka.


Te dwa mole bez problemów przeżywają niskie temperatury,składają najwięcej jaj i najszybciej się rozwijają.W lecie przy temperaturach 25 stopni z jajek błyskawicznie rozwijają się larwy do form gąsienić wielkości 16mm rodzynkowiec i 2 cm mączniak.

Rodzynkowiec w stadium larwy opuszcza ziarno i wędruje w puszukiwaniu otworów ,rys w ścianach ,gdzie dalej ewoluje.Natomiast larwy mączniaka pozostają w ziarnach i tam dalej się ewolują.

Typowy mączniak to zdjęcie obok nr.4.

Takie zjawiska są częstymi zjawiskami w wielu gołębnikach hodowców gołębi pocztowych ,ale w większości przypadków niepostrzegane i bagatelizowane.

Niekiedy widzimy tylko jedną motę a już następnego dnia może być ich wiele przywabionych zapachem wydzielanym w celu parowania się tych osobników.

Te szkodniki nic innego nie mają do czynienia jak parowanie się miedzy sobą i znoszenie przez samice jajek.

Aby ten cyklus przerwać stosujemy w takich gołębnikach dostępne w sklepach ogrodniczych różnego rodzaju pułapki na te szkodniki lub pospolite najbardziej znane taśmy lepiące jak przy pladze much.Stosowanie chemicznych trujących środków odradzam ze względu na trujące składniki ,które mogą zatruć ziarno i tym samym gołębie.

 

Wspaniałym w tym wypadku jest Bio-killer ,który zabija wszystkie larwy na ziarnie i w ziarnie.Bio-killer jest uniwersalnym preparatem w 100% biologicznym w całości nieszkodliwy zdrowiu gołębi ponieważ dajemy go również w ilości 1ml na 1 litr do pitnej wody.Z wody usuwa w 100% wszystkie bakterie,wirusy,zarazki i zarodniki.

Zainteresowanym wysyłam na e-mail pełny opis działania tego super preparatu ,który umożliwia 100% powrót do natury w twoim gołębniku.

Jednak ziarno którym karmimy nasze gołębie może również być już zarażone w samym magazynie lub w sklepie.

Dlatego kupując mieszanki należy sprawdzić jaka jest ich jakość przeprowadzając próbę kiełkowania danej mieszaki ,przez co poznajemy jakość efektywną danej mieszanki.Podobnie obliczamy wartość energetyczną danej mieszanki stosując wzór ,który znajdziesz w broszurce Metody Karmienia .Oprócz tego wiele całotygodniowych planów karmienia oraz wiele przykładów przygotowania samemu mieszanek lotówych.

Wielu hodowców zna szkodnika wołek zbożowy , jakie on stwarza straty w jakości zboża oraz powoduje zatrucia układu pokarmowego u gołębi. Oprócz tego szkodnika występuje jeszcze kilka innych szkodników magazynowych – patrz poniżej.


 
 

Powyżej najczęściej spotykane szkodniki magazynowe,które potrafią zniszczyć całe składowane ziarno ,które później nie nadaje się do karmienia.

Na jednym z zdjęć widzimy pospolitego wołka zbożowego wchodzącego przez otwór do środka ziarna.Wszystkie powyżej szkodniki pozostawiają odchody ,które posiadają truciznę zwaną Guaniną, niszczące układ pokarmowy gołębiom. 

Rozkruszek mączny (Acarus siro) - gatunek roztocza z rodziny rozkruszki (Acaridae). Występuje w magazynach. Roztocz ma długość 0,5 mm. Posiada hypopus ruchomy. Rozwój ciągły. Kilkanaście pokoleń w ciągu roku. Płodność około 250 jaj. Jaja składane na produkty. Przy temperaturze 18-20ºC i wilgotności 80%, żyją około 2 miesiące. Produkty uszkadza larwa, nimfa oraz postać dorosła. Żeruje na suszach, mąkach – nagryza je, zjada, zawilgaca oraz zanieczyszcza odchodami i wylinkami, co prowadzi do pleśnienia. Mąka zaatakowana przez tego rozkruszka pachnie stęchlizną i nie nadaje się do spożycia. Z nasion wygryza bielmo. Nie żeruje na pokarmach, które mają poniżej 12% wilgotności. Optymalna temperatura to 25-28ºC.
Dlatego chcąc osiągać dobre wyniki w lotach należy podawać mieszanki i ziarno pierwszej jakości,wówczas nasze wdowce również mają szanse na najepszą formę lotową.